Elinstallationer och projektering

Vi erbjuder både elinstallation i bostäder och projektering av hela elsystem vid nybyggnation. Vi inriktar oss på att erbjuda en komplett lösning för el, tele, datanät, TV och larm i bostäder. För vissa installationer samarbetar vi med auktoriserade installatörer inom specifika områden.

Elinstallationer

Förutom projektering av kompletta elsystem erbjuder vi också installationer av enskilda objekt.

Vi utför alla typer av elinstallationer vid både nybyggnationer och ombyggnationer. Kontakta gärna oss innan inköp så hjälper vi dig att välja rätt produkter.

Projektering

Projektering - när ni ska bygga nytt.
När ni ska bygga nytt eller byta ut hela elsystemet kan vi projektera arbetet. En vanlig arbetsprocedur brukar se ut så här:

  • Vi träffas och diskuterar förslag och idéer
  • Elknuten gör upp en ritning över föreslagna tv-, data- och larm- och elinstalltioner för huset.
  • Vi träffas igen och diskuterar eventuella mindre förändringar. Här är det också på sin plats att fastslå produkter och design på ex. strömbrytare, vägguttag, armaturer m.m.
  • När alla beslut är tagna kan vi påbörja elinstallationen.